photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie kandydatów na prodziekanów Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

piątek 29.04.2016

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie kandydatów na prodziekanów Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uprzejmie informujemy, iż prof. dr hab. Wojciech Wakuliński  – Dziekan-elekt WOBiAK zgłosił na ręce prof. dr hab. Lilianny Jabłońskiej Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej następujących kandydatów na funkcje prodziekanów WOBiAK na kadencję 2016/2017 – 2019/2020:

1)Prodziekan ds. Nauki –  Prof. dr hab. Marek Gajewski

2)Prodziekan ds. Dydaktyki –

kierunek Ogrodnictwo i Ochrona Zdrowia Roślin – Dr hab. Marzena Wińska-Krysiak

kierunek Biotechnologia – Dr hab. Wojciech Pląder (prof. SGGW)

kierunek Architektura Krajobrazu – Dr inż. Renata Giedych

Zgodę na kandydowanie wyrazili wszyscy Kandydaci.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż kandydatury dr hab. Marzeny Wińskiej-Krysiak, dr hab. Wojciecha Plądera (prof.SGGW) i dr inż. Renaty Giedych na Prodziekanów ds. Dydaktyki zostały zaakceptowany przez większość przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład Wydziałowego Kolegium Elektorów.

 

Spotkanie kandydatów na Prodziekanów z pracownikami i studentami odbędzie się 11.05.2016 o godz. 10:00 w Sali Rady Wydziału

Wybory Prodziekanów odbędą się 12.05.2016 o godz. 11:00, s.26 bl.35

                                                                                  Wydziałowa Komisja Wyborcza

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster