photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru Dziekana Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu na kadencję 2016/2017 – 2019/2020

wtorek 26.04.2016

Wydziałowa Komisja Wyborcza, zgodnie ze Statutem Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Załącznikiem Nr 2
-Regulamin wyborów w SGGW

zawiadamia, iż

na zebraniu wyborczym w dniu 22 kwietnia 2016 r. elektorzy wchodzący w
skład Wydziałowego Kolegium Elektorów dokonali wyboru na funkcję
Dziekana Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
SGGW w Warszawie na kadencję 2016/2017 – 2019/2020.

Dziekanem elektem został Pan prof. dr hab. Wojciech Wakuliński.
Wydziałowa
Komisja
Wyborcza

Informacja – Spotkanie elektorów studentów z kandydatami na stanowiska
dziekanów d/s studenckich odbędzie się 28.04.2016 godz. 11.00 s.26 bl.35


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster