photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wybór władz wydziału 2016

wtorek 19.04.2016

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że na podstawie zgłoszeń członków
Wydziałowego Kolegium Elektorów z dnia 18 kwietnia 2016 roku, na funkcję
Dziekana Wydziału Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
ubiegać się będą następujący kandydaci:

Prof. Dr hab. Wojciech Wakuliński
Dr hab. Wojciech Pląder (Prof. SGGW)

Jednocześnie informujemy, że spotkanie kandydatów na Dziekana z
pracownikami i studentami odbędzie się w dniu 21.04.2016 o godz. 11:00
bud. 35, s.26

Wybór Dziekana nastąpi w dniu 22.04.2016 o godz. 10:30, bud. 35, s.26


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster