photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


czwartek 21.01.2016

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16 stycznia 2016 roku
zmarł

Dr Bogdan Leski

Wieloletni nauczyciel akademicki w Katedrze Fitopatologii
na Wydziale Ogrodnictwa SGGW.
Wybitny naukowiec, fitopatolog, hodowca odmian roślin odpornych na choroby.
Członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
Odszedł zasłużony pedagog, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.
Człowiek wielkiej życzliwości bez reszty oddany swojej pracy naukowej

  Cześć Jego Pamięci!

Rektor i Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dziekan i Rada Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii
i Architektury Krajobrazu

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne Oddział Warszawski

 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 25 stycznia 2016 r. o godz. 11.50 w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej (murowany)

na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie

przewidywany transport – samochód spod budynku 37 o godz.10.30

 

Życiorys Dr Bogdana Leskiego na stronie Samodzielnego Zakładu Fitopatologii


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster