photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


WYBORY 2016

poniedziałek 18.01.2016

Miło jest nam poinformować, że w najbliższych dniach odbędą się wśród studentów WYBORY ELEKTORÓW oddelegowanych do głosowań w wyborach nowych Dziekanów i Rektorów. Zgłosić się może każdy student. Funkcja elektora daje możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu uczelni i poznania przyszłych władz.

JAK ZGŁOSIĆ SWOJĄ KANDYDATURĘ?

20 stycznia 2016 r. w sali 122, w bud. 35 zostaną wystawione urny, oddzielne dla wyborów Rektorskich i Dziekańskich. Aby zgłosić swoją kandydaturę należy do odpowiedniej urny wrzucić kartkę z następującymi danymi: IMIĘ I NAZWISKO, KIERUNEK, ROK STUDIÓW, TELEFON i E-MAIL. Kandydatury niepełne nie będą brane pod uwagę. do 22 stycznia 2016 r. kandydaci muszą złożyć oficjalną zgodę na kandydowanie (http://www.sggw.pl/wybory-w-sggw dokument „Oświadczenie”). Możliwe również będzie wypełnienie zgody podczas wrzucania kart do urny. Brak zgody uznacza wykluczenie z kandydowania.

Spośród kandydatów Samorząd Studentów wybierze 12 elektorów do wyborów dziekańskich, oraz 3 elektorów do wyborów Rektorskich. Głosowanie odbędzie się 25 stycznia, wybrani kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

WYBORY

20 stycznia 2016 r.(środa),
w sali 122 (budynek 35, przy szklarniach)
w godz. 800-1800

wystawiona zostanie urna wyborcza
w celu zgłaszania kandydatów
na elektorów wybierających
dziekana i prodziekanów
oraz
rektora i prorektorów

wśród studentów
Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii
i Architektury Krajobrazu

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: imię, nazwisko, kierunek, dane kontaktowe – nr tel. i adres e-mail

Wydziałowa Komisja Wyborcza


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster