photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Uroczystość nadania imienia Tomasza Nocznickiego w technikum ogrodniczym wchodzącym w skład CKZiU w Nowej Wsi

wtorek 22.12.2015

W dniu 17 grudnia 2015 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbyła się uroczystość nadania imienia Tomasza Nocznickiego szkołom wchodzącym w skład Centrum. Tomasz Nocznicki był zasłużonym działaczem ruchu ludowego i niepodległościowego. Nasz Wydział od roku szkolnego 2015/2016 objął patronatem klasę ogrodniczą w technikum ogrodniczym wchodzącym w skład CKZiU w Nowej Wsi.

Przekazanie Dyrekcji Centrum gratulacji od Władz Wydziału

Przekazanie Dyrekcji Centrum gratulacji od Władz Wydziału
Obraz 1 z 5

Przekazanie Dyrekcji Centrum gratulacji od Władz Wydziału


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster