photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

wtorek 15.09.2015

rozpoczecie_2015

Dziekan i Rada
Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

serdecznie zapraszają na

Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2015/2016

która odbędzie się
2 października 2015 roku o godz. 9.00
w Auli Kryształowej przy ul. Nowoursynowskiej 166

Program uroczystości:

Hymn Państwowy
— Otwarcie uroczystości przez Dziekana Wydziału
prof. dr hab. Katarzynę Niemirowicz–Szczytt
— Wystąpienie przestawiciela Władz Rektorskich
— Wręczenie nagród
— Immatrykulacja nowo przyjętych studentów
— Wykład inauguracyjny dr hab. Mariusz Lewandowski
nt. „Miejsce człowieka w świecie owadów”
— Gaudeamus

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster