photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Informacja o stypendiach MNiSW za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

czwartek 10.09.2015

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów regulują przepisy:
• art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.

Wnioski o stypendiów zgodne z wzorem przedstawionym w rozporządzeniu MNiSW należy składać w dziekanatach poszczególnych kierunków WOBiAK do dnia 5.10.2015.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster