photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Nabór na studia doktoranckie

wtorek 28.07.2015

Nabór na studia doktoranckie – nowa edycja 2015-2019

Na podstawie zarządzeń JM Rektora SGGW z dniem 1 października 2015 roku na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu utworzone zostały Stacjonarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk rolniczych dla dwóch dyscyplin: biotechnologia i ogrodnictwo.

Nabór Kandydatów prowadzony będzie odrębnie dla każdej z dyscyplin. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 16 i 17 września 2015. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na poszczególne studia znajdują się na stronie Wydziału w zakładce „dla Doktoranta / Biotechnologia” oraz „dla Doktoranta / Ogrodnictwo”.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster