photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wyjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

środa 6.05.2015

Pracownicy WOBiAK na wyjeździe Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego do południowej Anglii.

W dniach 21 – 27 kwietnia br. członkowie Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (PTD) uczestniczyli w warsztatach naukowych poświęconych roślinom drzewiastym południowej Anglii. W wyjeździe tym udział wzięli m.in. pracownicy naszego Wydziału w osobach: dr hab. Jacek Borowski – prezes PTD (K.O.Ś), dr hab. Piotr Latocha – prodziekan ds. kierunku AK (K.O.Ś), dr Beata Fortuna-Antoszkiewicz (K.A.K.), dr Jan Łukaszkiewicz (K.A.K.), dr Andrzej Pacholczak (K.R.O.). Uczestnicy wyjazdu odwiedzali słynne angielskie arboreta i ogrody prywatne, szczycące się wspaniałymi kolekcjami roślin drzewiastych.

Oprac. J. Łukaszkiewicz, B. Fortuna-Antoszkiewicz

fot1

fot1
Obraz 1 z 6

Prezes PTD dr hab. Jacek Borowski wraz z wiceprezesem PTD - Panem Piotrem Krasińskim oraz Panią Harriet Tupper – prezes Międzynarodowego Towarzystwa Dendrologicznego (International Dendrology Society) podczas wizyty uczestników wyjazdu w jej prywatniej rezydencji.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster