photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


poniedziałek 26.01.2015

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22 stycznia 2015 roku

w wieku 81 lat zmarł

prof. dr hab. Henryk Skąpski

Doktor Honoris Causa Akademii Rolniczej w Lublinie

Długoletni nauczyciel akademicki Wydziału Ogrodnictwa,
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW,

Kierownik Zakładu Agrotechniki Warzywnictwa Gruntowego
Instytutu Warzywnictwa w latach 1965 –1967

Kierownik Katedry Warzywnictwa i Roślin Leczniczych w latach 1969 –1999,

Prodziekan Wydziału Ogrodniczego d/s Studenckich w latach 1972 –1975,

Dziekan Wydziału Ogrodniczego w latach 1975–1978,

Senior budowy Wydziału Ogrodniczego,

Przewodniczący Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN w latach 1990–1996,

Przewodniczący Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ogrodnictwa,

Członek Rady Naukowej Instytutu Warzywnictwa,

Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych.

Odznaczony m.in.: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie,

odznaką Zasłużony Pracownik Rolnictwa.

Wybitny naukowiec,autor podręczników akademickich,
współtwórca nowoczesnego warzywnictwa w Polsce,

Wychowawca kadr naukowych i wielu pokoleń młodzieży akademickiej, człowiek niezwykłej kultury i niespotykanej życzliwości.

Cześć Jego Pamięci!


Dziekan i Rada Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 28 stycznia 2015 roku o godz. 11.50 w kościele „murowanym” na Cmentarzu Bródnowskim.
Autokar będzie podstawiony przed budynkiem 37 o godzinie 10.30


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster