photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Odwołany wykład z przedmiotu „Fitoremediacja”

poniedziałek 29.09.2014

Wykład z przedmiotu „Fitoremediacja” dla studentów studiów magisterskich stacjonarnych (semestr 2) na kierunku Biotechnologia przewidziany na piątek (03.10.2014), 8.00-10.00 JEST ODWOŁANY i odbędzie się w innym terminie.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster