photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Informacja o uruchomionych fakultetach Kierunek Ogrodnictwo (studia stacjonarne)

wtorek 16.09.2014

Informacja o uruchomionych fakultetach Kierunek Ogrodnictwo (studia stacjonarne)

W przypadku wyboru fakultetu, który nie będzie realizowany w semestrze zimowym 2014/2015 proszę o ponowną rejestrację biorąc pod uwagę przedmioty gdzie są dostępne wolne miejsca.

Rejestracji proszę dokonać w terminie 16.09.2014 do 19.09.2014

zapisy tutaj

I stopień, studia stacjonarne – 5 semestr (6ECTS: 90cw)
id
nazwa
sem
Decyzja o
uruchomieniu fakultetu
wolne miejsca
1
Aranżacje roślinne we wnętrzach
5
tak
0
2
Fizjologiczne podstawy plonowania roślin warzywnych i leczniczych
5
tak
0
3
Wykrywanie patogenów roślin i grzybów
5
tak
6
4
Entomologia miejska
5
tak
5
5
Agrotechnika jako źródło stresu dla roślin
5
tak
14
6
Ekonomiczno-prawne podstawy biznesu
5
tak
15
7
Podstawy marketingu
5
tak
0
I stopień, studia stacjonarne – 7 semestr (30w)
8
Rachunek ekonomiczny
7
tak
bez limitu
9
Podstawy marketingu
7
tak
bez limitu
10
Szczególowa hodowla roślin
7
NIE
0
11
Nowoczesne metody ochrony roślin
7
tak
bez limitu
12
Polskie dziko rosnące rośliny lecznicze
7
tak
bez limitu
13
Nowe technologie w uprawie roślin ozdobnych
7
tak
bez limitu
14
Uprawa roślin jagodowych
7
tak
bez limitu
15
Agrotechnika szkólkarska
7
tak
bez limitu
16
Ocena jakości warzyw
7
NIE
0
II stopień, studia stacjonarne, 2 semestr (4ECTS: 30w, 15cw)
17
Etiologia grzybowych chorób roślin
2
tak
6
18
Odporność roślin na patogeny i szkodniki
2
tak
6
19
Ekologia stawonogów
2
tak
5
20
Ewolucja i systematyka owadów I
2
tak
8
21
Stresy w uprawie roślin ogrodniczych
2
NIE
0
22
Allelopatia w agro- i ekosystemach naturalnych
2
NIE
0
23
Komórki macierzyste w nowoczesnej biotechnologii roślin
2
NIE
0
24
Genetyczne doskonalenie roślin
2
NIE
0
25
Fizjologia posprzętna roślin ozdobnych
2
tak
0
26
Elementy florystyki
2
tak
6
27
Komputerowe systemy wspomagania działalności przedsiębiorstw ogrodniczych
2
tak
bez limitu
28
Techniki in vitro w rozmnażaniu roślin ozdobnych
2
tak
4
29
Metody suszenia i konserwacji surowców warzywnych i zielarskich
2
NIE
0
30
Analiza instrumentalna
2
NIE
0
31
Technologia obrotu i uszlachetniania warzyw
2
NIE
0
32
Fizjologiczne podstawy wzrostu i rozwoju drzew i nasion roślin trwałych
2
tak
6
33
Hodowla roślin sadowniczych
2
tak
9
34
Materiałoznawstwo sadownicze
2
tak
7
35
Surowce olejkowe i olejki roślinne
2
tak
11
36
Rośliny o działaniu adaptogennym i immunotropowym
2
NIE
0
37
Analiza instrumentalna produktów roślinnych I
2
NIE
0
38
Zarządzanie zasobami ludzkimi i produkcją
2
tak
1
39
Prawo gospodarcze
2
tak
8

Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster