photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Informacja o uruchomionych fakultetach Kierunek Ogrodnictwo (studia niestacjonarne)

wtorek 16.09.2014

Informacja o uruchomionych fakultetach Kierunek Ogrodnictwo (studia niestacjonarne)

Wobec braku zgłoszeń, na studiach niestacjonarnych nie zostały uruchomione żadne przedmioty fakultatywne. Proszę ponownie o dokonanie wyboru fakultetów w terminie od 16.09.2014 do 26.09.2014. Wybory są obligatoryjne i zobowiązują do uczęszczania na dany przedmiot.  Osoby które nie dokonają wyboru, nie będą  przypisane do żadnej grupy i nie będą mogły realizować fakultetów w nadchodzącym semestrze

zapisy tutaj

I stopień studia niestacjonarne, 7 semestr (14w)
Fakultet wykłady cw ECTS
Wykorzystanie kwiatów ciętych i roślin doniczkowych do aranżacji wnętrz 7w
wybrane działy agrotechniki sadowniczej 21w
Fizjologiczne podstawy produkcji roślin 10,5
I stopień studia niestacjonarne, 9 semestr (14w)
Fakultet wykłady cw ECTS
Nowe technologie w uprawie roślin ozdobnych 14w
Uprawa roślin jagodowych 7w
Ocena jakości warzyw 14w
II stopień, studia niestacjonarne  (4 ECTS: 28w)
Fakultet wykłady cw ECTS
Elementy florystyki (FAKULTET) 14 2
Założenia do projektów ogrodów (FAKULTET) 7 1
Warzywa uprawiane w innych strefach klimatycznych (FAKULTET) 10 1
Analiza instrumentalna (FAKULTET) 11 1
Odżywianie mineralne roślin sadowniczych (FAKULTET) 14 1
Hodowla roślin sadowniczych (FAKULTET) 7 1

Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster