photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Nabór na studia doktoranckie – nowa edycja 2014-2018

środa 6.08.2014

Nabór na studia doktoranckie – nowa edycja 2014-2018

Na podstawie zarządzenia JM Rektora SGGW z dniem 1 października 2014 roku na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu utworzone zostały Stacjonarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk rolniczych dla dwóch dyscyplin: biotechnologia i ogrodnictwo.

Nabór Kandydatów prowadzony będzie odrębnie dla każdej z dyscyplin. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 15 i 16 września 2014 roku. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na poszczególne studia znajdują się na stronie Wydziału w zakładce „dla Doktoranta / Biotechnologia” oraz „dla Doktoranta / Ogrodnictwo”.Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster