photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Otwarte posiedzenie Rady Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury

wtorek 1.07.2014

W związku ze śmiercią Profesora Andrzeja Witolda Sadowskiego Doktora Honoris Causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego pragnę poinformować, że uroczyste, żałobne, otwarte posiedzenie Rady Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu odbędzie się
9 lipca 2014r. o godz. 1215 w Sali Rady Wydziału 0/106 budynek nr 37 – (przyziemie).


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster