photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


czwartek 26.06.2014

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23 czerwca 2014 roku

zmarł

Profesor doktor habilitowany

doktor honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Andrzej Witold Sadowski


Dziekan Wydziału Ogrodniczego SGGW w latach 1978 – 1984,

Kierownik Katedry Sadownictwa w latach 1986 – 1997.

Światowej sławy specjalista z zakresu odżywiania mineralnego roślin sadowniczych.

W latach 1990 – 1998 Przewodniczący Fruit Section Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych.

Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,

Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”.

Wybitny pedagog, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.


Cześć Jego Pamięci!


 

Rektor i Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Dziekan i Rada Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii

i Architektury Krajobrazu

 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 1 lipca 2014 roku o godz. 1200 w kościele Św. Katarzyny przy ul. Fosa 17, po czym nastąpi złożenie urny do grobu na cmentarzu miejscowym.

Odjazd autokaru o godz.1130 sprzed budynku Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu (budynek nr 37).


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster