photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


piątek 4.04.2014


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 31 marca 2014 roku w wieku 80 lat zmarł

 

Śp.

prof. dr hab. EDMUND NIEMCZYK

 

Długoletni pracownik naukowy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach od roku 1955 do przejścia na emeryturę w 2003 roku.

Był wybitnym naukowcem, współtwórcą i organizatorem badań nad biologiczną ochroną roślin i twórcą integrowanego systemu produkcji owoców w Polsce, członkiem wielu organizacji krajowych i zagranicznych. Pełnił ważne funkcje kierownicze, m.in. Dyrektora Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Brzeznej k. Nowego Sącza, zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, Kierownika Pracowni Biologicznych Metod Ochrony Roślin Sadowniczych. Był bez reszty oddany swojej pracy zawodowej, którą wykonywał z wielkim zaangażowaniem i pasją. Miał ogromny osobisty wkład w osiągnięcia Instytutu i polskiego sadownictwa. Za wybitne zasługi na polu nauki i upowszechniania wyników badań został wyróżniony wieloma odznaczeniami resortowymi i państwowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pozostanie w naszej życzliwej pamięci jako Osoba nadzwyczaj skromna, życzliwa, chętnie służąca pomocą i radą. Był wspaniałym nauczycielem i wychowawcą licznej kadry młodych naukowców i praktyków.

Odszedł od nas niezwykle szlachetny, prawy i dobry Człowiek.

Cześć Jego Pamięci!

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek 7 kwietnia 2014 r. Po mszy św. o godz. 1200 w kościele św. Jakuba w Skierniewicach nastąpi przewiezienie i złożenie urny z prochami Zmarłego na Cmentarzu Miejskim w Skierniewicach przy ul. Strobowskiej.

Rodzinie Profesora wyrazy serdecznego współczucia składają Dyrekcja, Rada Naukowa oraz Pracownicy Instytutu Ogrodnictwa w SkierniewicachCopyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster