photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Rekrutacja na studia II st. – wszystkie kierunki i formy studiów

wtorek 14.01.2014

Rekrutacja na studia IIo –  wszystkie kierunki i formy studiów

(stacjonarne i niestacjonarne)

Osobom planującym podjęcie studiów II stopnia przypominamy, że:

–          2 lutego 2014 mija termin rejestracji w Systemie Obsługi Kandydatów.

–          Rejestracja jest warunkiem bezwzględnie koniecznym w procesie rekrutacji, także w przypadku braku na chwilę obecną dyplomu ukończenia studiów Io. Dyplom jak też pozostałe dokumenty będą wymagane w terminach późniejszych, zgodnie z kalendarium rekrutacji

Pełna informacja dotycząca kalendarium rekrutacji dostępna jest na stronie SGGW http://www.sggw.pl/rekrutacja/studia-ii-stopnia/kalendarium/


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster