photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Konkurs na zagospodarowanie parku miejskiego na terenach wokół zbiornika „Konne”

czwartek 19.12.2013

W październiku 2013 roku Katedra Architektury Krajobrazu podpisała porozumienie o współpracy z władzami miasta Marki. M.in. w ramach wspólnych działań, ogłoszono konkurs na zagospodarowanie parku miejskiego na terenach wokół zbiornika ” Konne” w Markach. Konkurs był adresowany do studentów VII semestru Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu na kierunku architektura krajobrazu. Jego organizatorami była Katedra Architektury Krajobrazu oraz władze miasta Marki. Opracowanie projektowe było realizowane w ramach przedmiotu kursowego „Projektowanie i budowa obiektów architektury krajobrazu” przez zespół projektowy pod kierunkiem dr inż. Elżbiety Myjak- Sokołowskiej we współpracy z mgr inż. Jakubem Botwiną. Konsultacji w zakresie fizjografii udzielały dr Agata Cieszewska i dr inż. Gabriela Maksymiuk, w zakresie dendrologii dr hab. Piotr Latocha i dr inż. Tatiana Swoczyna a w zakresie fitosocjologii dr inż. Piotr Sikorski. W konkursie wzięli udział wszyscy studenci 7semestru IV roku.

W sądzie konkursowym, któremu przewodniczyła dr inż. Elżbieta Myjak-Sokołowska, brali udział wszyscy uczestnicy procesu dydaktycznego, przedstawiciele władz miasta Marki, m.in: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Hubert Komorowski, prezes Mareckich Inwestycji Michał  Woźnicki. Na temat prac projektowych studentów mogli się również wypowiedzieć mieszkańcy Marek (prace były do wglądu na stronach internetowych miasta Marek).

Autorzy zwycięskich prac zaproponowali bogaty, zróżnicowany program, odpowiadający na potrzeby mieszkańców, ciekawe rozwiązania przestrzenne struktury i układu programu m. in. komunikacji, roślinności oraz  interesujące rozwiązania pro- środowiskowe.

To był niewątpliwie kolejny interesujący przykład współpracy Katedry Architektury Krajobrazu z jednostkami samorządu terytorialnego. Opracowania studenckie są pierwszym etapem wspólnych działań katedry i władz miasta, z której skorzystały obie strony. Z jednej strony studenci mogli pracować na bardzo interesującym poligonie, poznać i dyskutować z realnym odbiorcą ich działań projektowych a z drugiej, władze miasta i sami mieszkańcy otrzymali różnorodne wizję przyszłego parku.

Więcej szczegółów na stronie Katedry Architektury Krajobrazu.

oprac. dr. inż. Elżbieta Myjak-Sokołowska


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster