photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


WOBiAK w komie, kamie, … !?

poniedziałek 4.11.2013

Konkurs na opracowanie filmu promocyjnego

Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

SGGW w Warszawie


Dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu ogłasza konkurs dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków: Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, na opracowanie krótkiego filmu reklamowego promującego realizowane na wydziale kierunki.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie błyskotliwych, krótkich, filmów reklamowych, promujących kierunki realizowane na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu.


Uwarunkowania merytoryczne i techniczne

Wymogi merytoryczne: jako film reklamowy rozumiemy film maksymalnie 35 sekundowy. Treści filmu powinny dotyczyć jednego z trzech kierunków: Ogrodnictwa, Biotechnologii lub Architektury Krajobrazu.

Film może przybrać formę reportażu, kreskówki,…

Film może być wykonany nawet przy pomocy telefonu komórkowego, jednak wersja zgłoszona do konkursu winna mieć formę pliku cyfrowego w jednym z poniższych formatów:

  • .WMV(Windows Media Video)
  • .3GP(cell phones)
  • .AVI(Windows)
  • .MOV(mac)
  • .MP4(ipod/psp)
  • .MPEG
  • .FLV(adobe flash)

Objętość pliku zawierającego film zgłoszony do konkursu nie może być większa niż 25 MB.

Film winien być nagrany na płytę CD lub DVD

Termin składania prac 5 grudnia 2013

Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj RegulaminCopyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster