photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Jakość kształcenia na WOBiAK

poniedziałek 18.11.2013

Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Uchwała nr 1 – 2013/2014

2017-20 INSTRUKCJE DO PROCEDURY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

2017-20 KALENDARZ JAKOŚCI

2017-20 POLITYKA I CELE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

2017-20 PROCEDURA ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

2013-20 STRATEGIA ROZWOJU

2017-20 WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA


Informacja dla studentów I roku Architektury Krajobrazu

czwartek 14.11.2013

Szkolenie biblioteczne w gmachu biblioteki w dniu 27 listopada w godzinach 15.00-17.00, wejście od czytelni.


Architektura Krajobrazu – szkolenie BHP

wtorek 5.11.2013

Szkolenie BHP dla kierunku Architektura Krajobrazu odbędzie się 18 listopada, s. 0/41 bud. 37 w godzinach 15.00-18.00


Ogrodnictwo – szkolenie BHP

wtorek 5.11.2013

Szkolenie BHP dla kierunku Ogrodnictwo odbędzie się 6 listopada, Aula II bud. 37 w godzinach 16.00-19.00


Wymiana osobowa w ramach Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową

wtorek 5.11.2013

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych informuje, iż rozpoczął się nabór wniosków na lata 2014 – 2016 na wymianę osobową w ramach Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową.


Informacje ogólne

Program obejmuje projekty uzgodnione między polskimi i chińskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w państwie każdej ze Stron, co odbywa się na podstawie decyzji Wspólnej Komisji, podjętej w oparciu o oceny projektów.

Projekt w dowolnej dziedzinie może być zgłoszony przez każdą jednostkę naukową.

(more…)


Horyzont 2020

wtorek 5.11.2013

W związku z dużym zainteresowaniem dniami informacyjnymi nt. programu „Horyzont 2020” poniżej prezentujemy materiały pochodzące ze spotkania z d. 7 października 2013

Załącznik 1
Załącznik 2
Załacznik 3
Załacznik 4
Załacznik 5

Strona programu


WOBiAK w komie, kamie, … !?

poniedziałek 4.11.2013

Konkurs na opracowanie filmu promocyjnego

Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

SGGW w Warszawie


Dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu ogłasza konkurs dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków: Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, na opracowanie krótkiego filmu reklamowego promującego realizowane na wydziale kierunki.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie błyskotliwych, krótkich, filmów reklamowych, promujących kierunki realizowane na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu.


Uwarunkowania merytoryczne i techniczne

Wymogi merytoryczne: jako film reklamowy rozumiemy film maksymalnie 35 sekundowy. Treści filmu powinny dotyczyć jednego z trzech kierunków: Ogrodnictwa, Biotechnologii lub Architektury Krajobrazu.

Film może przybrać formę reportażu, kreskówki,…

Film może być wykonany nawet przy pomocy telefonu komórkowego, jednak wersja zgłoszona do konkursu winna mieć formę pliku cyfrowego w jednym z poniższych formatów:

  • .WMV(Windows Media Video)
  • .3GP(cell phones)
  • .AVI(Windows)
  • .MOV(mac)
  • .MP4(ipod/psp)
  • .MPEG
  • .FLV(adobe flash)

Objętość pliku zawierającego film zgłoszony do konkursu nie może być większa niż 25 MB.

Film winien być nagrany na płytę CD lub DVD

Termin składania prac 5 grudnia 2013

Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj RegulaminCopyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster