photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


środa 18.09.2013

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

Dr inż. Anny Seroczyńskiej

Długoletniego, zasłużonego Pracownika
Katedry Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW.

Pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek Wielkiego Serca,
życzliwy ludziom, naukowiec i przyjaciel młodzieży.

Rodzinie

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Społeczność Akademicka Wydziału Ogrodnictwa,
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 19 września o godzinie 12.00
w Kościele parafialnym NMP Matki Kościoła w Sulejówku przy ulicy Żeromskiego 18.
Wyjazd autokaru nastąpi sprzed budynku 37 i jest zaplanowany na godz. 11.00.Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster