photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Uwaga najnowsze wersje rozkładów zajęć

piątek 27.09.2013

W sekcji „dla studenta” pojawiły się najnowsze wersje rozkładów zajęć – zapraszamy


środa 18.09.2013

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

Dr inż. Anny Seroczyńskiej

Długoletniego, zasłużonego Pracownika
Katedry Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW.

Pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek Wielkiego Serca,
życzliwy ludziom, naukowiec i przyjaciel młodzieży.

Rodzinie

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Społeczność Akademicka Wydziału Ogrodnictwa,
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 19 września o godzinie 12.00
w Kościele parafialnym NMP Matki Kościoła w Sulejówku przy ulicy Żeromskiego 18.
Wyjazd autokaru nastąpi sprzed budynku 37 i jest zaplanowany na godz. 11.00.poniedziałek 16.09.2013
Żegnamy Panią mgr inż. arch. krajobr. Joannę Jaszczek. Pracownika naukowo-dydaktycznego byłego Oddziału Architektury Krajobrazu SGGW.

Społeczność akademicka Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014

wtorek 3.09.2013

Dziekan i Rada Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
serdecznie zapraszają na
 Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2013/2014
która odbędzie się 1 października 2013 roku o godz.9oo
w Auli Kryształowej przy ul. Nowoursynowskiej 166 

Program uroczystości:

  • Hymn Państwowy
  • Otwarcie uroczystości przez Dziekana Wydziału
    prof. dr hab. Katarzynę Niemirowicz-Szczytt
  • Wystąpienie przedstawiciela Władz Rektorskich
  •  Wręczenie nagród
  • Immatrykulacja nowo przyjętych studentów
  • Wykład inauguracyjny dr hab. Marcin Filipecki nt.”Skąd się bierze strach przed GMO”
  • Gaudeamus

Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster