photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Nabór na studia doktoranckie – nowa edycja 2013-2017

piątek 19.07.2013

Na podstawie zarządzenia JM Rektora SGGW z dniem 1 października 2013 roku na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu utworzone zostały Stacjonarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk rolniczych dla dwóch dyscyplin: biotechnologia i ogrodnictwo.  

Nabór Kandydatów prowadzony jest odrębnie dla każdej z dyscyplin. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w połowie września 2013 roku. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na poszczególne studia znajdują się na stronie Wydziału w zakładce „dla Doktoranta / Biotechnologia” oraz „dla Doktoranta / Ogrodnictwo”.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster