photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Dodatkowy fakultet dla studentów kierunku Architektura Krajobrazu

piątek 28.06.2013

Uwaga dodano nowy fakultet – „Ogrody dziedzińcowe” –  dla studentów III roku (Semestr 5) st. inżynierskich stacjonarnych, ew. zmiany w zapisach zostaną uwzględnione.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster