photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Studia podyplomowe Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie

wtorek 25.06.2013

Więcej informacji o nowej edycji studiów podyplomowych na stronie Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych

http://krwil.sggw.pl/index.php?section=didactics&subsection=subject_view&p=54


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster