photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Konkurs dla młodych naukowców i doktorantów Wydziału

środa 8.05.2013

Szanowni Państwo,

Z upoważnienia Pani Dziekan ogłaszam otwarcie corocznego konkursu dla młodych naukowców i doktorantów Wydziału.
Załączam stosowną dokumentację z prośbą o rozesłanie jej do wszystkich osób zainteresowanych konkursem w Państwa jednostkach.
Informacja ta zostanie również podana na jutrzejszej Radzie Wydziału i umieszczona na stronie Wydziału. Na Radzie Wydziału zostanie też powołana komisja konkursowa.
Przypominam Państwu o konieczności rozliczenia ubiegłorocznych grantów przez osoby, które chciałyby startować w tegorocznym konkursie.
Termin składanie wniosków w tegorocznym konkursie upływa z dniem 21 maja. Kwota, o jaka można ubiegać się przy grantach eksperymentalnych – 12 tys. zł, innych grantach – 6 tys. zł brutto. Dotacja celowa przyznana przez MNiSW jest w tym roku mniejsza niż w roku ubiegłym i wynosi 265 tys. zł
Pozdrawiam

Marek Gajewski

Pełny opis konkursu
Regulamin
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster