photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Forum Młodych Uczonych – zaproszenie

środa 3.04.2013

Szanowni Państwo,
Rada Młodych Naukowców – organ doradczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP rozpoczyna realizację ogólnopolskiego projektu „Forum Młodych Uczonych”, którego celem jest spotkanie młodych naukowców z laureatami Nagrody Nobla oraz dyskusja o modelu kariery naukowej w Polsce. Tegorocznym Gościem Honorowym Forum, które odbędzie się 18 kwietnia będzie laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemia Prof. Robert Huber.

W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o umieszczenia poniższego komunikatu na stronach internetowych Państwa jednostki oraz rozesłanie informacji do pracowników naukowych i doktorantów.
Będziemy bardzo wdzięczni Państwu za pomoc w promocji tego ważnego wydarzenia.

z poważaniem,
dr Piotr Bajor
Przewodniczący Rady Młodych Naukowców


FORUM MŁODYCH UCZONYCH „Od młodego naukowca do laureata Nagrody Nobla”

Spotkanie z noblistą prof. Robertem Huberem i dyskusje o karierze naukowej w Polsce oraz finansowaniu badań to elementy przewidziane w ramach Forum Młodych Uczonych, które odbędzie się 18 kwietnia w Warszawie. Zgłoszenia trwają do 4 kwietnia.

Forum jest nowym projektem adresowanym do wyróżniających się młodych polskich naukowców, realizowanym przez Radę Młodych Naukowców we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Forum zaplanowano na 18 kwietnia w Fabryce Trzciny w Warszawie. Będzie to pierwszy projekt z cyklu spotkań organizowanych corocznie z myślą o młodych polskich naukowcach.

Forum będzie miejscem spotkań młodych badaczy z laureatami Nagrody Nobla oraz wybitnymi przedstawicielami polskiej nauki. Przewidziane są dyskusje panelowe, w trakcie których omówiony zostanie model kariery naukowej w każdej z czterech grup nauk: o życiu i Ziemi, chemicznych i o materiałach, matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz humanistycznych i społecznych.

Gościem honorowym tegorocznego spotkania będzie laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, prof. Robert Huber, który wygłosi wykład zatytułowany „Jak zostałem naukowcem”.

Udział w Forum Młodych Uczonych jest możliwy po przekazaniu do 4 kwietnia br. zgłoszenia internetowego – formularz rejestracyjny znajduje się na stronie www.rmn.org.pl.

Wymagana jest komunikatywna znajomość języka angielskiego. Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się na stronie internetowej Rady Młodych Naukowców. Można je także uzyskać wysyłając e-maila na adres: rmn@nauka.gov.pl

Serdecznie zapraszamy do wspólnej dyskusji w ramach Forum Młodych Uczonych.


Rada Młodych Naukowców
ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa
fax.: 22 529 26 33
rmn@nauka.gov.pl
www.rmn.org.pl
http://www.facebook.com/RadaMlodychNaukowcow


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster