photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


odwołane zajęcia – Wykorzystanie i ochrona naturalnych zasobów roślin leczniczych

wtorek 26.02.2013

W dniu 28 lutego (czwartek)zajęcia dydaktyczne z przedmiotu „Wykorzystanie i ochrona naturalnych zasobów roślin leczniczych” dla studentów I roku studiów magisterskich nie odbędą się. Zajęcia te przeprowadzone zostaną w najbliższym czasie.

Dr Katarzyna Bączek


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster