photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych kierunek architektura krajobrazu

wtorek 26.02.2013

Uprzejmie informujemy, że od semestru letniego 2012/2013 pełna obsługa administracyjna toku studiów zostaje przeniesiona do budynku nr 37 (przyziemie) pok. 0/63 Dziekanat Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii 
i Architektury Krajobrazu.


Przyjęcia interesantów (studia niestacjonarne)
przez Prodziekana ds. architektury krajobrazu  dr hab. Piotra Latochę

Piątki w godz. 12, 00-13, 00 pok. 0/72 budynek 37


Informacja dla studentów w związku z zakończoną sesją egzaminacyjną

wtorek 26.02.2013

W przypadku niezaliczenia modułu przez studenta w trybie określonym w § 20 Regulaminu Studiów, może być on zaliczony komisyjnie, na podstawie decyzji Dziekana, wydanej na umotywowany, pisemny wniosek studenta złożony w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników zaliczeń modułu, lub z inicjatywy własnej dziekana.


Student, który nie uzyskał określonej w programie dla danego okresu studiów wymaganej liczby punktów ECTS, może – na swój pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni po zakończeniu poprawkowej sesji zaliczeniowej – uzyskać zgodę na warunkowy wpis na semestr kolejny, o ile dotychczasowy skumulowany deficyt punktów ECTS nie przekracza:

1) 6 punktów ECTS – dla studentów I roku:

2) 10 punktów ECTS – dla studentów kolejnych lat.


Jeśli studia niestacjonarne na danym kierunku trwają dłużej niż studia stacjonarne, wartości skumulowanego deficytu punktów ECTS wynikającego z planu studiów, umożliwiające rejestrację warunkową na kolejny semestr, są nie wyższe niż odpowiednio 8 i 12 ECTS.


odwołane zajęcia – Wykorzystanie i ochrona naturalnych zasobów roślin leczniczych

wtorek 26.02.2013

W dniu 28 lutego (czwartek)zajęcia dydaktyczne z przedmiotu „Wykorzystanie i ochrona naturalnych zasobów roślin leczniczych” dla studentów I roku studiów magisterskich nie odbędą się. Zajęcia te przeprowadzone zostaną w najbliższym czasie.

Dr Katarzyna Bączek


COURSE ANNOUNCEMENT IP-BioSusHort

wtorek 26.02.2013

COURSE ANNOUNCEMENT IP-BioSusHort

Potentials of using biodiversity for achieving
a sustainable horticulture

May 13 May 24, 2013, Zagreb, Croatia

Introduction

Global horticulture influences the biodiversity on our planet by manifold interferences in our natural environment. Horticultural production is blamed to have a negative impact on biodiversity, but hor­ticulture also needs and even creates biodiversity.

(more…)


Wystawa Storczyków „Orchidea 2013”

wtorek 26.02.2013

Wystawa Storczyków „Orchidea 2013”

Katedra Roślin Ozdobnych SGGW, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Wystawę Storczyków „Orchidea 2013”.

Wystawa odbędzie się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 Warszawa w dniach 28 luty – 3 marzec w godz. Od 10 do 18.


W trakcie wystawy odbędzie się konkurs dla publiczności na najładniejsze stoisko wystawy i najładniejszą kwitnąca osobliwość storczykową. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w niedzielę o godz. 16.00. Dla głosujących w konkursie przewidziane nagrody.

Każdego dnia wystawy odbywał będzie się kiermasz orchidei i akcesoriów do ich uprawy. (more…)


Pierwsze zajęcia z Ogrodnictwa zrównoważonego

niedziela 24.02.2013

Uwaga studenci I roku studiów magisterskich!

Pierwsze zajęcia z Ogrodnictwa zrównoważonego odbędą się w Katedrze
Roślin Warzywnych i Leczniczych w tygodniu od 4 do 6 marca 2013 roku,
w budynku 35 w salach 101 i 103.


Podział na grupy dla kierunku Architektura Krajobrazu I rok studióm magisterskich

sobota 23.02.2013

Do pobrania na stronie dla studenta/pobieranie


TWÓRCZOŚĆ STUDENTÓW SGGW

środa 6.02.2013

Powstaje album literacko – plastyczny p.t. TWÓRCZOŚĆ STUDENTÓW SGGW.

Wiersze, opowiadania, reportaże i inne formy literackie oraz fotografie, grafiki, grafiki komputerowe, skany obrazów i fotografie rzeźb prosimy nadsyłać na adres: inicjatywaartystyczna@tlen.pl. Patronem akcji jest Katedra Edukacji i Kultury SGGW.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster