photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Dzień otwarty

czwartek 24.01.2013

Program Dnia Otwartego 26 I 2013

Godzina

Punkt programu

Gmach

Aula / Sala

1000 – 1400

Stoiska wydziałowe, informacje o kierunkach studiów, informacje o rekrutacji na studia w SGGW

9

Aula Kryształowa

1100 – 1115

Wystąpienie Rektora SGGW

9

Aula Kryształowa

 

Wystąpienia Dziekanów – prezentacje kierunków studiów

1120 – 1220


technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, bezpieczeństwo żywności

7

20

budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska

8

112

ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistyka,

turystyka i rekreacja

6

D22

leśnictwo, technologia drewna, gospodarka przestrzenna

6

A43

biologia, rolnictwo, inżynieria ekologiczna,

7

102

zarządzanie i inżynieria produkcji, technika rolnicza i leśna, technologie energii odnawialnej

6

A17

1220 – 1320


dietetyka, żywienie człowieka i ocena żywności

7

20

zootechnika, hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

8

112

socjologia, pedagogika

6

D22

informatyka, informatyka i ekonometria

6

A43

biotechnologia, weterynaria

7

102

architektura krajobrazu, ogrodnictwo

6

A17


Dyżur przedstawicieli Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

w godz. 1100 – 1400 w Auli Kryształowej na stoisku REKRUTACJA – BSS

Informacje o KURSACH  DO MATURY

w godz. 1100 – 1400 w Auli KryształowejCopyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster