photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

PROGRAM PAX  – studia wymienne na Tajwanie

czwartek 31.01.2013

PROGRAM PAX  – studia wymienne na Tajwanie

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o rozpoczęciu naboru na studia wymienne w National Chung Hsing University w Taichung, na Tajwanie, w ramach programu PAX.

Oferta obejmuje jedno lub dwusemestralny program dydaktyczny. Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie oraz stypendium w wysokości NT$ 8000 miesięcznie (ekwiwalent 250USD). Koszty podróży są opłacane przez studenta.

Wymagane dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (po wypełnieniu aplikacji online, formularz zgłoszeniowy musi zostać wydrukowany oraz podpisany przez studenta oraz koordynatora programu)
  2. Dokument potwierdzający status studenta
  3. Wykaz ocen w języku angielskim (+GPA)
  4. Wykaz przedmiotów do zrealizowania w NCHU w języku angielskim
  5. List motywacyjny w języku angielskim (300 do 500 słów)
  6. 2 listy polecające w języku angielskim
  7. Certyfikat językowy

Więcej informacji o PROGRAMIE PAX można znaleźć pod adresem: http://www.iro.sggw.pl/programy-edukacyjne/pax/.

Najbliższy termin składania dokumentów upływa: 31 marca 2013

Dokumenty należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej (budynek 8, pokój 20).

KONTAKT:

Ewelina Belkiewicz, 22 5931045

ewelina_belkiewicz@sggw.pl


Dzień otwarty

czwartek 24.01.2013

Program Dnia Otwartego 26 I 2013

Godzina

Punkt programu

Gmach

Aula / Sala

1000 – 1400

Stoiska wydziałowe, informacje o kierunkach studiów, informacje o rekrutacji na studia w SGGW

9

Aula Kryształowa

1100 – 1115

Wystąpienie Rektora SGGW

9

Aula Kryształowa

 

Wystąpienia Dziekanów – prezentacje kierunków studiów

1120 – 1220


technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, bezpieczeństwo żywności

7

20

budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska

8

112

ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistyka,

turystyka i rekreacja

6

D22

leśnictwo, technologia drewna, gospodarka przestrzenna

6

A43

biologia, rolnictwo, inżynieria ekologiczna,

7

102

zarządzanie i inżynieria produkcji, technika rolnicza i leśna, technologie energii odnawialnej

6

A17

1220 – 1320


dietetyka, żywienie człowieka i ocena żywności

7

20

zootechnika, hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

8

112

socjologia, pedagogika

6

D22

informatyka, informatyka i ekonometria

6

A43

biotechnologia, weterynaria

7

102

architektura krajobrazu, ogrodnictwo

6

A17


Dyżur przedstawicieli Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

w godz. 1100 – 1400 w Auli Kryształowej na stoisku REKRUTACJA – BSS

Informacje o KURSACH  DO MATURY

w godz. 1100 – 1400 w Auli KryształowejERASMUS MUNDUS, Projekt ALRAKIS II – REKRUTACJA

piątek 18.01.2013

ERASMUS MUNDUS, Projekt ALRAKIS II – REKRUTACJA

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o rozpoczęciu naboru na studia wymienne w ramach programu ERASMUS MUNDUS, projekt ALRAKIS II (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan oraz Ukraina).

Oferta skierowana jest do studentów studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz młodych naukowców (post-doc) i kadry akademickiej.

W ramach projektu ALRAKIS II uczestnicy mają zapewnione stypendium w wysokości od 1000–2500 EUR/m-c (w zależności od kategorii wyjazdu), pełne ubezpieczenie oraz bilety lotnicze.

Termin składania aplikacji mija – 28 lutego 2013r.

Formularz aplikacyjny oraz wszystkie szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.alrakis2.eu.

KONTAKT:

Mieczysław Rygalski (koordynator projektu) (bud. 8, pok. 17)

e-mail: mieczyslaw_rygalski@sggw.pl, tel. (22) 59 310 40

Ewelina Belkiewicz (bud. 8, pok. 20)

e-mail: ewelina_belkiewicz@sggw.pl, tel. (22) 59 310 45


Międzynarodowa konferencja „11th POG Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants” na SGGW

czwartek 17.01.2013

Prof. Stanisław Karpiński – przewodniczący międzynarodowej konferencji „11th POG Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants” (www.pogwarsaw2013.org), w imieniu Lokalnego i Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego POG (Plant Oxygen Group Society) zaprasza do uczestnictwa w konferencji, która odbędzie się  w dniach 17-19 lipca 2013 roku, na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Konferencja organizowana jest przez Lokalny Komitet Organizacyjny POG (lista członków: http://www.pogwarsaw2013.org/conference-information/committees/), Polską Federację Biotechnologii (PFB) reprezentowaną przez Prezesa – Prof. dr hab. Andrzeja Kononowicza, oraz przy współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, reprezentowanej przez JM Rektora SGGW – prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego, oraz Stowarzyszenie Plant Oxygen Group (http://www.biologie.uni-hamburg.de/bzf/fb4a044/POG/POG.html). Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Rektor SGGW w Warszawie, Prof. dr hab. Alojzy Szymański; Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), Prof. dr hab. Maciej Żylicz; Przewodniczący Komitetu Biotechnologii PAN, Prof. dr hab. Tomasz Twardowski.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!


NCBiR – II konkurs Programu Badań Stosowanych

poniedziałek 7.01.2013

Warszawa 27.12.2012

Szanowni Państwo,

II konkurs PBS
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło drugi nabór wniosków w ramach
Programu Badań Stosowanych na projekty badawcze o tzw. charakterze
aplikacyjnym.
Przewidywane dofinansowanie projektów w konkursie to 240 mln zł.
Kolejne konkursy będą organizowane do 2014 roku. Na cały program NCBiR
przeznaczyło 1,2 mld zł.
Nabór wniosków prowadzony jest od 19 grudnia 2012 r. do 1 lutego 2013 r.
Więcej informacji na:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych

Biuro Współpracy z Gospodarką


Zmiana nazwy Wydziału

środa 2.01.2013

Zgodnie z zarządzeniem J.M. Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr 130/2012, z dniem 1 stycznia 2013, nastąpiła zmiana nazwy Wydziału na :

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster