photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Międzynarodowe projekty edukacyjne realizowane na W.O. i A.K.

poniedziałek 17.10.2011
  1. Lifelong Learning Programme, ERASMUS – Intensive Programme (IP) (2011-2013): “Potentials of using biodiversity for achieving a sustainable horticulture”
  2. Lifelong Learning Programme – Leonardo da Vinci (2009-2012): “Disability In Sustainable Agriculture: a New Approach for Training of practitioners (DIANA)”

więcej na tej  stronie


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster